694 - 258 - 031

Parafia Świętego Wojciecha

w Janinie

historia kościoła parafialnego w janinie

 

Nazwa wioski Janina pochodzi z herbu Janina wyobrażającego dużą tarczę rycerską. W roku 1154 Henryk – Książe Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego wybudował w Zagości kościół i szpital. Kościół ten i szpital oddał Książę zakonnikom – Templariuszom. Wśród wiosek stanowiących uposażenie szpitala w Zagości wymieniana jest miejscowość Janina.

 

Zakonnicy z Zagości widząc dużą odległość od kościoła wybudowali kościół w Janinie. W zapiskach kronik polskich w Watykanie jest napisane, że w roku 1326 jest kościół w Janinie i plebanem tego kościoła jest ks. Dawid.W Liber Beneficiorum – Długosza, str. 379, 382 jest wzmianka, że przy kościele w Janinie był szpital dla chorych, starców oraz szkoła.W 1655 roku Kozacy spalili kościół w Janinie i pobliskie wioski z plebanią i zabudowaniami. Przez 88 lat Janina nie miała kościoła.

 

Dnia 7.11.1743 r. Ks. Bp Sufragan Krakowski Michał Kunicki konsekrował nowy kościół w Janinie pod wezwaniem św. Wojciecha i NM Panny. 14.09.1819 r. ks. Franciszek Stefaniak, proboszcz w Janinie otrzymuje od Ks. Bp. Jana Woronicza pozwolenie, aby poświęcić kamień węgielny pod nowy kościół parafialny w Janinie. W 1822 w miejsce drewnianego kościoła – zbudowano przez Marcin Badeniego, wojewodę i ministra kolatora tej parafii wraz z parafianami nowy kościół, który został konsekrowany w 1913 r. przez Bpa Augustyna Łosińskiego. Kościół ten trwa do dnia dzisiejszego.

W roku 2013 staraniem wiernych parafii i ks.probozcza zostały odnowione: ołtarz główny i polichromia kościoła. W ostatnia niedzielę października przeżywaliśmy pod przewonictwem J.EX.Ks.Bp. Mariana Florczyka uroczystość 100 rocznicy poświecenia naszeego kościoła z poświęceniem odnowionej świątyni.  W roku 2014 poddano konserwacji i odnowieno obrazy Patronów parafii św. Wojciecha i MB Różańcowej, oraz stacje Drogi Krzyżowej.

 

 

życiorys św. wojciecha

 

Św. Wojciech (956 - 997) - biskup i męczennik, patron Polski - urodził się w Libicach –Czechy, w możnej rodzinie Sławnikowiców. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech podczas bierzmowania przyjął imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie. Mając 27 lat został biskupem Pragi. Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami. To nie spodobało się czeskim możnowładcom i spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II.


Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak skuteczności, udał się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków. Przyjął habit benedyktyński i zamieszkał w klasztorze na Monte Casino . Po paru latach zmarł biskup, który zastępował go w zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby Wojciech powrócił na stolicę biskupią. Przychylając się do życzenia papieża Wojciech powrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup znalazł się po środku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko zamordowaniu kobiety, szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo przymusiło go do opuszczenia kraju. Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród oraz wymordowało czterech braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go do działalności misyjnej. Wojciech podjął tę myśl.

 

Jesienią 996 r. wybrał się do Polski, aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjął go życzliwie na swym dworze. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. Wojciech jednak wyraził chęć pracy wśród pogan. Wiosną następnego roku popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę 30 wojów. Św. Wojciech oddalił jednak rycerzy, nie chciał Ewangelii głosić siłą. Na terenie Prus 23 kwietnia 997 r. w piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha i towarzyszących mu misjonarzy. Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Król Polski – Bolesław Chrobry wykupił ciało Męczennika i z honorami pochował je w Gnieźnie. W dwa lata później papież Sylwester II uroczyście wpisał Wojciecha do kanonu świętych. W marcu 1000 r. Otton III odbył pielgrzymkę do grobu Świętego. Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult ogarnął Węgry, Czechy i kolejne kraje Europy. Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski.

 

Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich. Św. Wojciech jest patronem naszej parafii i 8 innych parafii naszej diecezji.

 

 

litania, modlitwy i pieśni do św. wojciecha

Litania do Świętego Wojciecha
Patrona Polski i naszej parafii

  

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.


Święty Wojciechu, módl się za nami.( powtarzamy za każdym razem)
Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający,
Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego,
Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego,
Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu,
Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy,
Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący,
Święty Wojciechu, Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów,
Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku,
Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony,
Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy,
Święty Wojciechu, wierny sługo Boży,
Święty Wojciechu, woli Bożej poddany,
Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności,
Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności,
Święty Wojciechu, mężu nieustraszony,
Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy,
Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa,
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa,
Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski,.
Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módlmy się:

Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy.

AMEN.

 

 

wezwania do św. wojciecha

 

Prośmy Chrystusa, za przyczyną św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, o łaski, potrzebne każdemu z nas i naszej Ojczyźnie:

 • Abyśmy pogłębiali naszą wiarę - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy na co dzień żyli wiarą - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy dawali zawsze świadectwo o Chrystusie - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy umieli zerwać z grzechem pijaństwa - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy porzucili nienawiść, obojętność i kłamstwo - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy trwali w czystości myśli, mowy i uczynków - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy umieli dostrzec potrzeby naszych bliźnich - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy żyli w zgodzie rodzinnej, sąsiedzkiej - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy wypełniali sumiennie swoje obowiązki - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy żyli w prawdzie - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy żyli w prawdziwej wolności - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy byli radością Boga i ludzi - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy byli ludźmi pokoju i zgody - św. Wojciechu, módl się za nami.
 • Abyśmy naśladowali naszego Świętego Patrona - św. Wojciechu, módl się za nami.


Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

 

Módlmy się:

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

AMEN.

 

 

pieśń o św. wojciechu

 

Sławny w męczenników gronie,
O Wojciechu, nasz Patronie!
Za Twe prace i cierpienia
Przyjmij od nas dziękczynienia.


O Wojciechu, nasz Patronie,

Zawsze stawaj nam w obronie,
A swoimi modlitwami
Boga prosić racz za nami.

 

Uproś i Bogarodzicę,
Maryję, czystą Dziewicę,
By za nami się wstawiała,
Syna swego ubłagała.

 

Boże, w świętych swych chwalebny,
Co ich zsyłasz w czas potrzebny,
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha,
Gdzie wieczysta jest pociecha.

 

 

7 października najświętsza maryja panna różańcowa

 

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi 7 października 1571 r. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.


Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół.


W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.


NMP Różańcowa jest wraz ze św. Wojciechem patronką naszej parafii. Uroczystość odpustową obchodzimy w pierwszą niedzielę października.

 


kaplica w widuchowie


Na wyniosłym wzgórzu – czytamy w opracowaniu ks. Jana Wiśniewskiego „Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickim z 1929r „ - stoi murowany kościółek, składający się z nawy opatrzonej sufitem, oświetlonej czterema nisko osadzonymi oknami. Nawę od przezbiterium oddziela arkada. Prezbiterium jest sklepione. Między czterema kolumnami, na ścianie mieści się ołtarz z obrazem Matki Bożej z dzieciątkiem z 1680 roku.


Kościółek, a właściwie „kapliczka”, jak mieszkańcy Widuchowej nazywają tę świątynię, została wzniesiona w 1791 roku. W każdą niedzielę podążają w jej kierunku wierni wspinając się na wysokie wzgórze,
by pokłonić się Matce Bożej Anielskiej, przedstawić swe prośby, dziękczynienia radości i troski. Ta pięknie położona kapliczka zna wiele tajemnic ludzkich serc.


W ostatnich latach kapliczka zastała odnowiona, a dzięki troskliwości mieszkańców jest pięknie utrzymana i dekorowana na każdą niedzielę kwiatami. W każdą niedzielę o godzinie 14.00 wierni gromadzą się na Mszy świętej. Natomiast każdego roku w pierwszą niedzielę sierpnia wierni nie tylko z naszej parafii gromadzą się na uroczystej Mszy św. odpustowej ku czci MB Anielskiej. Tej uroczystości towarzyszy również wiele odpustowych atrakcji.

 

KALENDARZ

KANCELARIA PARAFIALNA

  W środę, niedziele i święta:
nieczynna

 

  W pozostałe dni:
Bezpośrednio po Mszy św.

SZYBKI KONTAKT

  Adres:

Janina 24 28-100 | Busko Zdrój

 

 

Telefon:

 694-258-031

 

 

E-mail:

parafiajanina@gmail.com

 

nr konta parafii:

35 1240 1372 1111 0010 9898 0553

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Jesteś naszym 622095 gościem